Menu
ZpS - DSS DEMJATA
ZpS - DSS DEMJATA
ZpS - DSS Demjata
rozšírené vyhľadávanie
ZpS - DSS DEMJATA ZpS - DSS DEMJATA

Úsek sociálnej starostlivosti

Zabezpečuje podklady na prijatie do zariadenia, výpočty úhrad za ubytovanie a poskytovanie sociálnej starostlivosti (zaopatrenie, dohľad) stanovené individuálne podľa zdravotného stavu a sociálnej situácie prijímateľa, osobnú korešpondenciu

   Spolupracuje s inštitúciami pri vybavovaní agendy prijímateľov sociálnej služby

   Poskytuje individuálne rozhovory, ktoré slúžia na ľahšie začlenenie prijímateľa do kolektívu a adaptáciu na nové prostredie

   Samostatne zabezpečuje komplexnú sociálnu agendu a sociálnu prácu v plnom rozsahu. Patria k nej všetky administratívne činnosti, kontroly ako aj riešenie dôchodkových záležitostí, vybavovanie súkromných záležitostí prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len PSS) pokiaľ o nich požiadali a udržiavanie kontaktu s príbuznými a opatrovníkmi. Na základe požiadaviek PSS a personálu sa zabazpečovali hygienické potreby a osobné veci PSS, aj ošatenie a obuv podľa potreby a finančných možností PSS.
   Vedieme registre vkladných knižiek, cestovných pasov, občianských preukazov, dedičských konaní, zmluvy o úschove cenných vecí. Z ďalšej evidencie vedieme kmeňovú knihu, predpis úhrad za jednotlivé mesiace, súhrn prijímov a výdajov PSS v depozite, evidencia zmlúv na osobných dôchodcovských účtoch, vyúčtovanie vreckového, štatistické prehľady o PSS, interné predpisy, evidencia prechodného a trvalého pobytu, vytváranie a kontrola plánov osobného rozvoja PSS, aktualizácia zoznamov a evidencií podľa potreby a iné.


Naše poskytované služby sú porovnateľné s európskym štandardom

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok a výročia

Meniny má Ferdinand, Neander, Ferdinanda

ZpS - DSS DEMJATA

ZpS - DSS DEMJATA

Družstevné rozvojové centrum Prešov n.o.
zriadilo Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb v bývalom rekreačnom stredisku Železníc SR, kde od 11. 4. 2003 poskytuje komplexné sociálne služby s celoročným pobytom pre mobilných dospelých občanov s duševným a s pridruženým telesným postihom.
Zariadenie je umiestnené na území chránenej krajinnej oblasti v extraviláne obce Demjata, 20 km od Prešova smerom na Bardejov, v malom údolí na pokraji lesa, blízko hlavnej cesty.
Celková kapacita zariadenia je 50 lôžok v hlavnej dvojpodlažnej budove v dvojposteľových izbách s balkónom, predsieňou, sociálnym zariadením (WC, umývadlo, sprcha) a základným izbovým vybavením (posteľ, stolík, stolička, police). viac tu ..

ZpS - DSS DEMJATA ZpS - DSS DEMJATA

Nájdete nás tu