Menu
ZpS - DSS DEMJATA
ZpS - DSS DEMJATA
ZpS - DSS Demjata
rozšírené vyhľadávanie
ZpS - DSS DEMJATA ZpS - DSS DEMJATA

Záujmová a kultúrna rekračná činnosť

Záujmová činnosť našich prijímateľov sociálnej služby je zameraná na rôzne spoločenské hry, vyšívanie a rôzne športové súťaže. PSS sa radi zapájajú do rôznych turnajov ako je pingpongový turnaj, alebo turnaj človeče nehnevaj sa.

Aktivity prijímateľov sociálnej služby

Aktivity našich prijímateľov sociálnej služby sa realizujú formou individuálneho prístupu s ohľadom na zdravotný stav prijímateľa sociálnej služby, alebo skupinovou prácou. Prijímatelia sociálnej služby sa radi zúčastňujú vedomostných súťaží. V priestoroch, na to určených, sledujú televíziu, vybrané programy v rozhlase, zúčastňujú sa rôznych prednášok.

V našom zariadení sa v rámci poskytovania socioterapie, ktorá má multidisciplinárny charakter, poskytuje psychosociálna terapia, ktorej cieľom je znovuobnovenie optimálneho fungovania psychologických, somatických a sociálnych funkcií a činností. Je realizovaná skupinovou formou, ale aj individuálnou prácou s PSS podľa potreby. Terapie sú organizované na základe denných a víkendových plánov. PSS sú zaradení do jednotlivých druhov terapií podľa psychiatrických diagnóz, psychického a somatického stavu, motivácie, či potreby v rámci ich schopností a možností. Pri aplikácii sa v našom zariadení využívajú formy, metódy a techniky napr. hudobné okienko, biblioterapie (receptívna, perceptívna, expresívna), duchovné okienko, brainstorming, encounter skupiny, relaxačné cvičenia, reminiscenčná terapia, preterapia, skupinové rozhovory a diskusné sedenia.

Tieto terapie sú zamerané na odstraňovanie zlozvykov v oblastiach ako sú: životospráva, zmýšľanie, emocionálna a morálna oblasť, ďalej je to nácvik základných sociálnych zručností, rozvinutých sociálnych zručností, rozvoj komunikačných zručností, rozvoj kreativity, pamäti, učenia a v neposlednom rade precvičovanie techník na získanie schopností, ktoré boli stratené či oslabené dôsledkom ochorenia.

Taktiež sme vytvorili podpornú svojpomocnú skupinu "Okno do duše" v princípe typ sfér dôverných rozhovorov a zriadili sme schránku "Demjatníček - Dôverníček", do ktorej PSS anonymnou formou vkladajú listy, v ktorých píšu svoje postrehy, nápady, podnety, želania, poďakovania, sťažnosti, radosti, ale aj starosti.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok a výročia

Meniny má Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

ZpS - DSS DEMJATA

ZpS - DSS DEMJATA

Družstevné rozvojové centrum Prešov n.o.
zriadilo Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb v bývalom rekreačnom stredisku Železníc SR, kde od 11. 4. 2003 poskytuje komplexné sociálne služby s celoročným pobytom pre mobilných dospelých občanov s duševným a s pridruženým telesným postihom.
Zariadenie je umiestnené na území chránenej krajinnej oblasti v extraviláne obce Demjata, 20 km od Prešova smerom na Bardejov, v malom údolí na pokraji lesa, blízko hlavnej cesty.
Celková kapacita zariadenia je 50 lôžok v hlavnej dvojpodlažnej budove v dvojposteľových izbách s balkónom, predsieňou, sociálnym zariadením (WC, umývadlo, sprcha) a základným izbovým vybavením (posteľ, stolík, stolička, police). viac tu ..

ZpS - DSS DEMJATA ZpS - DSS DEMJATA

Nájdete nás tu