Demjata - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakt

Družstevné rozvojové centrum Prešov, n.o.

ZpS-DSS

Demjata 261
082 13 Tulčík
IČO: 361 678 19
DIČ: 2021636144

Štatutár a riaditeľ DRC Prešov, n.o.:
Ján Kaleja

email: riaditel@drcno.sk
Tel. : 051/ 7482690 
Mobil: 0903 771 965

Riaditeľka ZpS - DSS Demjata / Zástupkyňa riaditeľa DRC Prešov n. o.:
Mgr. Miroslava Stašáková

e-mail: prevadzka@drcno.sk
Tel. : 051/74 82 691
Mobil: 0911 224 247

Vedúca sociálneho úseku:
Mgr. Andrea Lukáčová, MSc.

e-mail: socialny-usek@drcno.sk
Tel. : 051/74 82 691
Mobil: 0911 224 247

Vedúca opatrovateľského úseku:
Mgr. Marianna Čajková

e-mail: opatrovatelsky-usek@drcno.sk
Tel. : 051/74 82 692
Mobil: 0911 382 366

Ekonómka:

Anna Vaňová
e-mail: ekonom@drcno.sk
Tel. : 051/74 82 691
Mobil: 0911 224 247